Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất Maxilite 48C – 75450

526.000

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT MAXILITE 48C là sơn lót chống kiềm dành cho tường ngoại thất.