Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất Siêu Cao Cấp Dulux SuperSealer – Z505

660.000

Sơn lót chống kiềm nội thất Dulux Supersealer z505 siêu cao cấp chống kiềm gấp 2 lần. Che lấp khe nứt nhỏ hoàn hảo, co giãn gấp 3 lần